Pop up steny

MOBILNÍ PREZENTAČNÍ STĚNY: POUTAČE POZORNOSTI NA VELETR®NÍCH STÁNCÍCH

Velkoploąné prezentační stěny na veletrľním stánku mohou upoutat velkou pozornost. A» uľ se bude jednat o firemní logo, vlastní grafiku, produkt, nabídku nebo jiné komunikační sdělení, na ploąe více neľ pěti čtverečních metrů můľete snadno strhnout pozornost návątěvníků ke svému veletrľnímu stánku. Pozornost byste měli věnovat hlavně návrhu a potisku svého veletrľního stánku. Platí následující: Méně je více! Při navrhování designu veletrľního stánku dejte pozor, abyste to nepřehnali. Soustřeďte se na několik klíčových prvků, vsaďte na pregnantní textová sdělení a volte takové barvy a velikosti písma, které bude dobře vidět i při extrémních světelných podmínkách a z velké vzdálenosti.

TEXTILNÍ PREZENTAČNÍ STĚNY PRO JEDNODUCHOU MONTÁ® A DEMONTÁ®

Naąe mobilní prezentační stěny sestávají ze skládacího mříľového kovového systému a textilní stěny s gramáľí 250 g/m z polyesterové tkaniny, která je na přední straně opatřena čtyřbarevným potiskem. Potiątěná část naąí textilní prezentační stěny se vyrábí ze stejného materiálu jako třeba textilie naąich prezentačních pultů, zipových prezentačních stěn a roll up systémů. Zkombinováním různých produktů vytvoříte harmonický celek, podporovaný jednotným designem jednotlivých prvků. Při příątí prezentaci na veletrhu pak můľete beze změn převzít jiľ vytvořený veletrľní design, nebo si opět pohrát s barvami, písmy či grafickými prvky.

Naąe prezentační stěny obdrľíte sloľené v přepravním kufru s kolečky. Mobilní prezentační stěny tak můľete flexibilně vyuľívat při různých akcích. Při objednávce si můľete navíc vybrat, zda chcete přikoupit dvojici vhodných halogenových reflektorů. Ty lze jednoduąe upevnit k hornímu okraji textilní prezentační stěny a zajistit tak dolů směřující osvětlení potiątěné přední textilní strany.

ROVNÁ A ZAHNUTÁ ŘE©ENÍ PRO KA®DOU PROSTOROVOU SITUACI

Náą sortiment zahrnuje rovné i zahnuté prezentační veletrľní stěny. Textilní prezentační stěna představuje rovnou veletrľní stěnu se skládacím systémem a textilní stěnou, která se upevňuje suchým zipem. Zipová prezentační stěna je k dispozici v rovném i zahnutém provedení a sestává ze zasouvacích hliníkových tyčí, potaľených textilní stěnou. Tu lze na boku zapnout a rozepnout pomocí zipu. Výběr vhodného typu prezentační stěny se řídí tím, zda chcete veletrľní stánek postavit například v rohu nebo na rovném úseku, před stěnou či řadou oken, nebo prostě jen tím, co nejlépe odpovídá vaąí veletrľní koncepci.