Pop up stěny oblé

Rovné systémy vcetne tisku

Zahnuté systémy vcetne tisku

Potisk pro rovné systémy

Potisk pro zahnuté systémy

POP UP STĚNY: VELMI PROFESIONÁLNÍ PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

Mobilní pop up stěny se postarají o to, aby vaąe reklamní sdělení na veletrhu uľ nikdo nepřehlédnul. Tyto impozantní veletrľní stěny nabízíme v různých velikostech, takľe je lze přizpůsobit volnému prostoru vaąeho stánku. Pro zajiątění optimální prezentace vaąeho podniku i vaąich výrobků obdrľíte rovné nebo zahnuté pop up stěny, odpovídající vaąim preferencím a místu pouľití. Zahnuté pop up stěny se hodí třeba jako pozadí při přednáąkách a diskuzích na pódiu, protoľe daný prostor opticky oddělí od okolního dění jednotnou plochou s vaąím návrhem. Rovné pop up stěny lze pouľít jako veletrľní stěny a v závislosti na vytiątěném motivu i k decentní, ale přesto nápadné prezentaci firmy nebo nabízených produktů. Pop up stěny jsou určeny k pouľití ve vnitřních prostorách.

JEDNODUCHÁ INSTALACE A PŘEPRAVA POP UP STĚN

Díky jednoduchému, ale pevnému magnetickému zajiątění probíhá sestavení i sloľení mobilní prezentační stěny na místě pouľití rychle a bez potřeby daląího nářadí. Po instalaci mříľového systému z eloxovaného hliníku matně černé barvy můľete na stabilní prezentační systém upevnit pomocí magnetů pásy z PVC, které jsou potiątěné vaąím reklamním sdělením. Počet potiątěných panelů se liąí dle velikosti pop up stěny. Mříľový systém i potah pop up stěn lze pro přepravu na veletrh a zpět uloľit do dodávaného kufru na kolečkách, takľe nezaberou moc místa. V zájmu obzvláątě efektního vzhledu a dobré viditelnosti na veletrľním stánku si můľete přiobjednat dva halogenové reflektory k osvětlení pop up stěny.

STÁLE NOVÉ POTISKY PRO VA©E POP UP STĚNY

Potřebujete nový potah pro svou pop up stěnu? ®ádný problém! Máte-li jiľ ve své veletrľní výbavě jeden či více rovných nebo zahnutých mříľových systémů pro pop up stěny, můľete si pro ně kdykoliv jednoduąe doobjednat daląí potisky v novým návrhem. Stačí si vybrat v části týkající se potisku rovných nebo zahnutých systémů odpovídající velikost pop up stěny, kterou jiľ vlastníte. Jak při objednávání pop up stěn s mříľovým systémem, tak při doobjednání samotných nových potisků máte na výběr ze sametově lesklého PVC o tlouą»ce 350 m a laminovaného PVC o tlouą»ce 440 m, které se pouľívají jako potiskovaný materiál pro prezentační stěny. Laminované PVC má certifikaci pro třídu reakce na oheň B1, díky čemuľ je potah mobilní skládací stěny velmi nesnadno hořlavý.