Pop up stěny

Systém včetně tisku

Pouze potisk

SKLÁDACÍ STĚNY: PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE VA©ICH REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

Malý objem po sbalení, ale velký efekt: Skládací stěny se nejlépe hodí k pouľití jako prezentační stěny pro mobilní veletrľní stánek, jako skládací zástěny pro tiskové akce nebo k zobrazení sponzorů při příątí sportovní události. Vaąe reklamní sdělení nejlépe vynikne na rovných skládacích stěnách a výące 2,25 m a ąířce aľ 3,70 m. Vámi vytvořený motiv vytiskneme na bílou polyesterovou tkaninu o gramáľi 250 g/m, kterou na stabilní kovový systém prezentační stěny upevníte jednoduąe pomocí suchého zipu. Skládací stěny se ideálně hodí k poľití ve vnitřních prostorách a budou vás věrně provázet na kaľdém veletrhu či jiné akci.

SESTAVENÍ K POU®ITÍ TRVÁ JEN NĚKOLIK MINUT

Mobilní skládací stěny jsou dostupné ve třech různých provedeních. Podle potřeby si můľete objednat prezentační stěny s devíti, dvanácti nebo patnácti poli. Výąka 2,25 m se nemění, zatímco ąířka stěn se liąí dle zvoleného počtu polí. Navzdory velikosti je moľná prostorově nenáročná přeprava skládací stěny v dodávaném kufru na kolečkách. Sestavení skládací stěny na veletrľním stánku je zcela jednoduché a lze jej provést bez pouľití nářadí. Po postavení výklopného mříľového systému stačí uľ jen přetáhnout textilní potah s individuálním potiskem přes základní kostru a upevnit jej pomocí suchého zipu. Skládací stěna je tak uľ po několika minutách připravena na vaąi prezentaci.

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ OBJEDNÁVÁNÍ DAL©ÍCH POTISKŮ PRO VA©E SKLÁDACÍ STĚNY

Blíľí se nějaká nová akce a vy byste rádi aktualizovali reklamní sdělení na veletrľním stánku? Můľete si samozřejmě kdykoliv navrhnout nové potahy na své skládací stěny a doobjednat si u nás jejich potisk. V části věnované tisku potahů na skládací stěny si můľete vybrat ze tří formátů a stačí tedy jen zvolit provedení, které se hodí k vaąemu stávajícímu systému. Kaľdá skládací stěna se dá libovolně často opakovaně pouľívat, protoľe trvanlivý potah s potiskem je k jejímu stabilnímu mříľovému systému jednoduąe upevněn suchými zipy. Vaąe prezentace tak bude bodovat stále znova a znova!