Pořadače

POŘADAČE S POTISKEM V PO®ADOVANÉM DESIGNU

Pořádek je polovina úspěchu, a to jak v pracovním, tak i soukromém ľivotě. Ve skutečnosti to ale nemusí být zase tak jednoduché a ani po stránce vizuální nepůsobí pákové pořadače, zakoupené v obchodě s kancelářskými a psacími potřebami, právě motivujícím dojmem. Profesionálně navrľené pořadače ve firemních barvách působí i v roli prezentačních sloľek, například při jednání s důleľitými zákazníky, mnohem lépe neľ standardní modely. Něco takového utkví v paměti! A jak by asi zapůsobily potiątěné pořadače s vaąím individuálně navrľeným designem na vnějąích stranách a na hřbetu? Můľete rozhodnout, zda máme potisknout pouze přední, nebo i zadní stranu pořadače. V kaľdém případě se z vaąich potiątěných pořadačů stanou poutače pozornosti, po kterých kaľdý rád sáhne, aby do nich zařadil daląí listy či dokumenty. Kromě potisku provádíme i povrchové úpravy, spočívající například v aplikaci lesklé fólie nebo vytvoření matné plátěné struktury, která vaąim pořadačům dodá ten správný vzhled.

POTI©TĚNÉ POŘADAČE, KTERÉ NABÍZEJÍ VÍCE MÍSTA

Kdyľ si u nás objednáte pořadače, máte moľnost výběru z více různých variant. Nabízíme jak klasické pořadače na dokumenty s pákovou mechanikou, tak i krouľkové pořadače s kombinovanou mechanikou. Obě varianty jsou opatřeny praktickým otvorem k uchopení, který usnadňuje vyjímaní pořadačů ze skříně. Materiál, z něhoľ se pořadače vyrábí, je velmi pevný, takľe získáte trvanlivý produkt vysoké kvality. Kromě ąířky hřbetu, výąky plnění a povrchové úpravy si můľete vybrat i to, zda máme pořadače vyrobit v designu vaąeho podniku nebo zda je máme na hřbetu opatřit kapsou na ątítek. Při externím pouľití je tak moľné zajistit uloľení a dodání vąech potřebných informací.