Razítka

Razítka umoľňují levný tisk vaąich sdělení na papír

Razítka představují i v digitální éře uľitečné pomocníky, bez nichľ by se podnik jen stěľí obeąel. Při udělování zakázek nebo potvrzování příjmu dodávek se tak mnozí poskytovatelé sluľeb doľadují otisku firemního razítka. Individuálně zhotovené razítko vąak také samozřejmě ąetří váą čas: Například datumové razítko pomáhá při rychlém označování příchozí poąty. Razítko s logem se hodí k označování tiskových zásilek pro zákazníky, vánočních přání nebo dopisů zde je nejlepąí, obsahuje-li také adresu odesilatele. Místo opakovaného vypisování informací o odesilateli tak stačí otisknout razítko, coľ představuje alternativní řeąení pro vąechny, kteří nepouľívají potiątěné obálky.

Od dřevěného razítka k typu Trodat Professional

Nabízíme razítka různých tvarů a provedení. Elegantní dřevěná razítka dokonalého tvaru jsou k dispozici v různých velikostech; podle zamýąleného pouľití mohou mít podlouhlý a úzký formát nebo kulatý tvar. Jednořádková provedení se hodí k označením typu Vyřízeno, kulaté modely umoľňují potisk papíru originálním motivem, připomínajícím historickou peče». Hodí se ale i na loga. Potřebné razítkovací poduąky lze u těchto modelů doobjednávat jednotlivě a jsou dostupné v různých barvách.

Pokud má být pouľita vľdy tatáľ barva, je lepąí sáhnout po razítku s integrovanou poduąkou. U této varianty sázíme převáľně na osvědčené modely značky Trodat. Také razítka Trodat jsou samozřejmě dostupná v různých velikostech a tvarech, k dispozici je i kulatý model se dvěma moľnými průměry.

Zvláątnosti razítek Trodat

U razítek Trodat je moľné objednávat jednotlivě ątočky, takľe je lze pouľívat i poté, co se například změní některé údaje v obsaľené adrese. Výměnné ątočky nejsou cítit a při jejich výrobě se pouľívá laserové gravírování. U vąech modelů Trodat si můľete přísluąná razítka rychle a pohodlně navrhnout několika kliknutími online. Vyuľijte k tomu náą nástroj pro online návrh, který spustíte tlačítkem na konci přísluąné stránky s produktem. Teď uľ nestojí profesionálnímu potisku razítky nic v cestě!