Reklamní cedule

REKLAMNÍ CEDULE A FIREMNÍ ©TÍT PRO KA®DOU PŘÍLE®ITOST

A» uľ se jedná o firemní ątít pro kancelářské prostory, reklamní ceduli pro venkovní propagaci nebo ceduli na veletrh v poľadovaném tvaru u nás si můľete objednat ątíty a cedule, které upoutají pozornost. Objednejte si ątíty a cedule ve standardním formátu, speciálním formátu, čtvercového tvaru nebo dle individuálních poľadavků. Vaąe reklamní ątíty vám vytvoříme i s obrysovým řezem a na přání je rovnou opatříme kovovými drľáky, plastovými závěsy nebo rohovými otvory.

FORMÁTY A MATERIÁLY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKLAMNÍ CEDULE A FIREMNÍ ©TÍTY

Reklamní cedule vám můľeme natisknout na čtyři různé materiály. Můľete si vybrat mezi 5 nebo 10 mm silnými deskami z lehké pěny KAPA plast a stejně silnými deskami z tvrzené pěnové hmoty Forex Print. Lehké desky z KAPA plastu se hodí obzvláątě pro pouľití v interiérech, zatímco lehké desky Forex umoľňují pouľití ve vnitřních i venkovních prostorách. Reklamní cedule lze kromě toho vytisknout na 4 mm silnou hliníkovou kompozitní desku DIBOND a také na 4 mm silné bezbarvé plexisklo.
Tyto ątíty jsou určeny do vnitřních i venkovních prostor.

TISK ©TÍTŮ NA KOMŮRKOVÉ DESKY

Reklamní ątíty se potiskují jen z jedné strany, zatímco u komůrkových desek připadá v úvahu potisk jedné či obou stran. Jako materiál k výrobě ątítů a cedulí pouľíváme bílé polypropylenové duté desky, které si můľete objednat ve variantě o tlouą»ce 3 mm a gramáľi 450 g/m nebo o tlouą»ce 5 mm a gramáľi 750 g/m.