Reklamní/Firemní ątíty

REKLAMNÍ ©TÍTY S NATI©TĚNÝM LOGEM: ÚSPĚ©NÁ PREZENTACE FIRMY

©títy s individuálním potiskem můľete vyuľít nejen k propagaci nabídek a akcí ve svém obchodě, ale i k prezentaci samotné firmy. Reklamní ątíty s potiskem se například skvěle hodí k uvítání a nasměrování návątěvníků a zákazníků u vaąí provozovny, aby vás mohli snadno najít. Pro elegantní a stylovou prezentaci firem a kanceláří doporučujeme ątíty z akrylového skla PLEXIGLAS XT. Potiskem zadní strany materiálu vzniká zvláątní hloubkový efekt, který se těąí i zájmu fotografů. Naąím trhákem, určeným pro venkovní prostory, jsou reklamní ątíty z materiálu Alu-DIBOND, který je mimořádně odolný vůči vlivům počasí. Pro zajiątění úspěąné venkovní prezentace vaąí firmy na veletrzích či jiných akcích nabízíme lehký, ale pevný materiál, který se snadno přepravuje i instaluje: KAPA plast nebo FOREX Print. Oba tyto materiály se skvěle hodí k výrobě reklamních ątítů, poutačů, stěn a velkoformátových motivů. Daląí informace o vlastnostech a oblastech pouľití materiálů na reklamní ątíty se dozvíte v naąem rádci ohledně materiálů.

NA UCHYCENÍ A VELIKOSTI ZÁLE®Í

Co se upevnění týče, máte také na výběr z různých moľností. ©títy pro firmy a kanceláře s pevně daným místem instalace si můľete objednat například s rohovými otvory a kovovými drľáky, vhodnými k dlouhodobému upevnění. Pokud se počítá s častějąím střídáním reklamních ątítů na jednom místě, jako je tomu například u sezónních nabídek, můľete u některých ątítů zvolit i plastové závěsy, umoľňující nekomplikovanou výměnu. Před objednáním potisku reklamního ątítu je třeba provést výběr formátu. Nabízíme vám nejrůznějąí velikosti a tvary, čtvercové provedení i obdélníkové standardní nebo speciální formáty. Výąku a ąířku ątítu si také můľete určit sami.

REKLAMNÍ ©TÍTY V PO®ADOVANÉM FORMÁTU

Abychom vyąli vstříc individuálním přáním ohledně rozměrů reklamních ątítů, nabízíme moľnost volného zadání formátu. Můľete si tak jednoduąe sami určit velikost svého ątítu podle místa, které je k dispozici. Obě strany by přitom měly být dlouhé nejméně 20 cm, přičemľ ąířka by neměla být větąí neľ 118 cm a výąka by neměla přesáhnout 84 cm. Pokud si nepřejete, aby měl ątít pravoúhlý tvar, můľete při pouľití materiálů Alu-DIBOND, KAPA plast a FOREX Print definovat konturový řez odpovídající individuálnímu tvaru a vytvořit tak například kulatý ątít nebo třeba bublinu s textem.