Reklamní plachty/Bannery

REKLAMNÍ PLACHTY Z PVC: JAKÉ SE NABÍZEJÍ MO®NOSTI?

Nabízíme tisk reklamních plachet z PVC ve formátu na výąku, na ąířku nebo ve čtvercovém provedení. Váą reklamní banner potiskneme po jedné či obou stranách, a to vľdy čtyřbarevně. Jako základní materiál můľete zvolit matný PVC nebo sí»ovanou tkaninu (mesh). Poté vám vyrobíme poľadovanou plachtu předdefinovaných rozměrů nebo dle vaąeho vlastního zadání formátu. propos: Naąe speciální plachty na mobilní oplocení a zábrany mají vľdy jednostranný čtyřbarevný potisk a lze si je vybrat v kategorii Reklamní plachty, barva 4/0.

MATERIÁLY NA NA©E REKLAMNÍ BANNERY

Jednostranně potiątěné bannery (barvy 4/0) vyrábíme z matného PVC s gramáľí 500 g/m nebo ze sí»ované PVC tkaniny s gramáľí 300 g/m. Oba materiály jsou ideální pro venkovní pouľití. Náą tip: Mesh je průsvitná sí»ovaná tkanina a proto se obzvláątě dobře hodí k pouľití na větrných místech a v podzimním počasí. Naproti tomu na reklamní bannery (barvy 4/4) s oboustranným potiskem pouľíváme vľdy těľké plachty typu blockout s gramáľí 442 g/m, coľ je speciální materiál k výrobě u plachet nákladních vozidel. Tyto plachty jsou zcela odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou mimořádně pevné.

DOPLŇKOVÉ VOLBY PRO REKLAMNÍ PLACHTY

V rámci doplňkových voleb jsou pro plachty s jednostranným čtyřbarevným potiskem k dispozici dvě různé upínací sady. Jedná se o standardní a exkluzivní variantu. Obě sady se liąí velikostí poutek. U standardní verze se pouľívají poutka o velikosti 20 aľ 22 cm, zatímco u exkluzivní varianty jsou poutka velká 60 aľ 80 cm. Jednostranně potiątěné plachty si můľete objednat pouze s koncovým oříznutím nebo s doplňkovým olemováním s předem vyraľenými oky.
Také oboustranně potiątěné plachty nabízíme s oky, které lze umístit buď na krátké straně, na dlouhé straně, nebo po celém obvodu.