Reklamní samolepky

Kulaté/oválné formáty

Standardní formáty papíru

Čtvercové

Speciální formáty

REKLAMNÍ SAMOLEPKY S V©ESTRANNÝM VYU®ITÍM

Díky reklamním samolepkám vaąe reklamní sdělení utkví nejen na oknech či dveřích, ale i v hlavách přihlíľejících osob. Kdyľ si na samolepicí fólie necháte natisknout logo a kontaktní údaje, budete je také moci vyuľít k označování zboľí. A stejně lze naloľit také s obaly, které se poté odesílají zákazníkům, do prodejen nebo na různé akce. Samolepkami můľete také své produkty opatřit nápadným logem a zviditelnit tak třeba svou přítomnost na veletrhu nebo zajistit jednotnou prezentaci v kanceláři. Kdyľ si objednáváte potisk reklamních samolepek, můľete na ně kromě loga umístit také vhodný slogan nebo nějaký atraktivní motiv. Reklamní samolepky lze pouľívat jako reklamní předměty na veletrzích, různých akcích nebo na výlohách obchodů, obzvláątě pokud jsou na nich nějaké odváľné výroky nebo vtipné obrázky.

JEDNODUCHÝ TISK NEJRŮZNĚJ©ÍCH REKLAMNÍCH SAMOLEPEK

Kdyľ si chcete objednat tisk reklamních samolepek, musíte nejprve určit jejich tvar. V naąí nabídce naleznete reklamní samolepky obdélníkového, čtvercového, ale i kulatého či oválného tvaru a různé formáty speciálních rozměrů. Patří do ní i například samolepky na hřbety pořadačů, jimiľ lze zajistit jednotnou prezentaci v rámci kanceláře nebo třeba označit spisy pro účastníky konference. Na výběr je i spousta velikostí reklamních samolepek: U obdélníkových provedení se nabízejí velikosti od malého formátu A8 přes formát DL aľ po velký A3. Chcete-li si objednat samolepicí fólii libovolného tvaru, doporučíme vám následující produkty: Velkoformátové samolepicí fólie a podlahové samolepky, zhotovené technologií digitálního tisku, u nichľ lze v rámci tiskových dat vytvořit poľadovaný obrysový řez a určit tak jejich tvar.

REKLAMNÍ SAMOLEPKY PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ PROSTORY

Při tisku reklamních samolepek je důleľité zvolit materiál, který odpovídá zamýąleným účelům. Samolepicí papír se skvěle hodí na interiérové samolepky, zatímco nálepky z PVC fólie lze (po omezenou dobu) pouľít i ve venkovních prostorách. Tento materiál se opatřuje lesklým potiskem UV barvami a je odolný vůči vodě. Potiątěné reklamní samolepky si můľete objednat uľ od nákladu 100 kusů. Máte-li zájem o menąí náklady, můľete si objednat třeba jednotlivé velkoformátové samolepicí fólie.

Upozornění: Při navrhování motivu a vytváření tiskových dat samolepek mějte na paměti, ľe při pouľití transparentního samolepicího papíru, resp. PVC fólie, není moľný tisk bílou barvou. Vąe, co je ve vaąich tiskových datech bílé, zůstane zcela či částečně transparentní.