Roční plánovače (oboustranné)

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ PRO TRVALÝ PŘEHLED

S dvoustrannými plánovacími kalendáři máte vľdy před sebou kalendářní týdny celého pololetí. Vybrat si přitom můľete ąirokou ąkálu velikostí, počínaje praktickým pohlednicovým formátem A6 aľ po rozměrný formát A3, který se hodí k pověąení na stěnu kanceláře. Klasickou velikostí oboustranných plánovacích kalendářů je formát A4. Výhoda tisku plánovacího kalendáře na trochu silnějąí papír: Kalendář se dobře drľí a při otáčení se hned neohýbá. Můľete se tak vľdy rychle podívat i na druhou polovinu roku na zadní straně. Pokud si chcete v plánovacím kalendáři u jednotlivých měsíců dělat osobní poznámky, bude nejlepąí pouľít ofsetový papír. Ten patří mezi nenatírané papíry a lze na něj díky tomu obzvláątě dobře psát a otiskovat razítka. Plánovací kalendáře si také můľete jednoduąe vytvořit online přímo v internetovém prohlíľeči. Při vyuľití online předloh máte na výběr stejné formáty jako v klasickém e-shopu. Během online navrhování svého produktu si vąak jeątě můľete vybrat poľadovaný ročník, zemi a regionální verzi. Náą konfigurátor pak automaticky vytvoří plánovací kalendář, který jiľ bude zahrnovat patřičné dny, názvy měsíců a svátky. Plánovací kalendáře bez připravené předlohy uľ ani nelze vytisknout rychleji!