Samolepicí bločky

Samolepicí bločky: úspěąný příběh

Nesčetné pokusy nahradit klasické tiątěné samolepicí bločky různými digitálními nástroji selhaly: ®ádnému softwaru se nepodařilo skutečně ohrozit postavení těchto malých samolepicích bločků, a» uľ ąlo o sadu Microsoft Office nebo třeba nějaký jiný, zbrusu nový nástroj. A proč? Samolepicí bločky jsou snadno přenosné, levné, dají se nalepit skoro vąude a přitom vľdy plní svůj účel nápadným způsobem připomínat termíny a úkoly.

Ve své nejjednoduąąí podobě jsou samolepicí bločky nepotiątěné, nicméně s individuálním potiskem těchto lístků se vám otevírají nové moľnosti. Lze tak zhotovit například cenově výhodné pozornosti pro zákazníky a reklamní dárky na veletrhy, které dlouhodobě a stále znovu připomínají vaąi firmu anebo její produkty. V rámci vlastního podniku je lze opatřit doplňujícími informacemi, třeba jménem zaměstnance, takľe lze lístek rychle přiřadit k dané osobě.

Jak provést potisk a personalizaci samolepicích bločků

V nejjednoduąąím případě můľete na samolepicí bločky natisknout firemní logo, doplněné telefonním číslem nebo e-mailovou adresou pro navázání kontaktu. V závislosti na oblasti vaąí činnosti se mohou nabízet i daląí motivy, v zásadě lze pouľít také fotografie nebo ilustrace. Dbejte vąak na to, aby váą návrh nenaruąoval funkčnost praktických samolepicích bločků. Měl by na nich zůstat dostatek volného místa. Kdyľ se na zhotovený bloček jen stěľí vejdou nějaké poznámky, bude se nejspíąe méně často pouľívat. Kdyľ je zapotřebí více místa, mohou být lepąí volbou malé bloky.

Kromě toho mějte na paměti, na které straně budou samolepicí bločky slepené, aby byl potisk správně umístěn. V předlohách, které naleznete v části Podrobnosti na straně s přísluąným produktem, je tato strana odpovídajícím způsobem vyznačena.

Tvary a varianty

Prostor pro individuální ztvárnění nenabízí jen přední strana samolepicích bločků. Na výběr máte i z několika moľných tvarů. Vyuľijte neobvyklé tvary, jako je třeba srdce nebo ruka s palcem nahoru, díky nimľ bude potisk vaąich samolepicích bločků působit jeątě osobitějąím a originálnějąím dojmem.

Samolepicí bločky ve standardních formátech lze volitelně opatřit měkkým přebalem. Získáte tak daląí reklamní plochu, kterou můľete vyuľít na nějaký hezký motiv nebo doplňující informace.