Samolepicí bločky

Formát na výąku

Formát na ąířku

Čtvercové

REKLAMA VE FORMĚ SAMOLEPICÍCH BLOČKŮ

I ti nejchytřejąí z nás si nejdříve musejí zapsat své nápady na list papíru. Ale i kdyľ je třeba takto zaznamenaný nápad geniální, můľe taková poznámka rychle zapadnout v hromadě papíru kolem anebo omylem skončit v odpadkovém koąi. Eliminujte toto riziko pouľíváním samolepicích bločků a ľádná poznámka se vám uľ nikdy neztratí. Naąe bločky s tvarově vysekanými samolepicími lístky se k tomuto účelu velmi dobře hodí. A jako reklamní prostředky poslouľí stejně dobře vlastním zaměstnancům i zákazníkům. Roząiřte svůj sortiment reklamních předmětů a opatřete si samolepicí bločky s nezaměnitelným designem. Získáte tak maličkou, cenově výhodnou a přesto lukrativní reklamní plochu. Náą tip: Objednejte si samolepicí bločky s krátkým, vtipným a výmluvným reklamním sdělením a logem své firmy.

CO VLASTNĚ MŮ®E TAKOVÝ SAMOLEPICÍ BLOČEK NABÍDNOUT?

Díky samolepicímu prouľku je moľné poznámky a myąlenky nalepit skoro vąude. Samolepicí lístky s důleľitými informacemi, upozorněními a nápady lze nalepovat na různé podklady, takľe zůstávají stále ve vaąem dosahu. Nalepte si lísteček firemním logem do svého zorného pole a budete mít zaznamenané myąlenky stále na očích. A po realizaci zapsaného nápadu kdykoli můľete lístek zase snadno a beze zbytků odstranit. Jako váą partner pro online tisk jsme vám stále k dispozici a vytiskneme vám individuální samolepicí bločky technologií digitálního tisku, ve vysoké kvalitě a za férovou cenu.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA KA®DÉ KANCELÁŘE

Naleznete je v kaľdém podniku: Kancelářské potřeby. Ke standardnímu vybavení kanceláře patří mimo jiné i věci jako hlavičkový papír, poznámkové bloky nebo propisky. Nekupujte neoznačené a nenápadité kancelářské potřeby, ale navrhněte si osobité reklamní prostředky v podnikovém designu a usnadněte tak opětovné rozpoznání své značky. Doporučujeme, abyste si kancelářské potřeby, jako jsou třeba samolepicí bločky, objednávali s vytiątěným logem a daląím potiskem. Produkty jako poznámkové bloky lze navíc vyuľívat i jako propagační předměty a reklamní dárky, čímľ získáte moľnost jednoduché a nenásilné propagace vaąí firmy v rámci podniku i navenek.