Samolepicí etikety

Libovolný formát

Kulaté/oválné formáty

Čtvercové formáty

Standardní formáty papíru

Speciální formáty

POTI©TĚNÉ SAMOLEPICÍ ETIKETY - V©ESTRANNÉ MO®NOSTI VYU®ITÍ

Kdyľ si necháte potisknout samolepicí etikety, můľete je pouľít k řadě různých účelů: Etiketami lze rychle označit produkty nebo dodávky a přitom na ně umístit své logo nebo osobité reklamní sdělení. Tímto způsobem označování produktů, dárkových balení nebo listovních či balíkových zásilek lze také zvyąovat povědomí o vaąí značce. Za tímto účelem si třeba můľete nechat natisknout firemní logo na malé kulaté samolepicí etikety. Větąí etikety se zase hodí k označování hodnotných produktů, například lahví s vínem či olejem, sklenic s marmeládou a také obalů, na nichľ je třeba uvádět název, obsaľené látky a daląí informace. Pro pouľití na zakřivených povrąích (například v případě lahví) doporučujeme natíraný papír Classic. Tip: Při vytváření grafického rozvrľení dbejte na čitelnost písma, pouľitého v tiskových datech k popisu produktů.

Chcete-li si své reklamní sdělení nalepit na výlohu, můľete zvolit velkoformátové samolepicí fólie do venkovních prostor. K venkovnímu pouľití se také hodí naąe podlahové samolepky ze samolepicí fólie.

FORMÁTY A TVARY ETIKET

Neľ přistoupíte k objednávce samolepicích etiket, zvolte nejprve tvar a velikost jednotlivých etiket. V naąem e-shopu naleznete předběľný výběr běľných standardních formátů, můľete si vąak objednat i speciální formáty. Kromě samolepek čtvercového nebo obdélníkového tvaru si také můľete objednat potisk oválných nebo kulatých samolepicích etiket. Nemůľete-li najít velikost, která by se hodila k vaąim účelům, máte také moľnost individuálního zadání výąky a ąířky jednotlivých etiket: od minimální velikosti 5 x 5 cm aľ po maximální rozměry 21 x 21 cm. U některých formátů samolepicí fólie lze také v rámci doplňkových moľností zvolit zaoblené rohy. Chcete-li si objednat potisk samolepicích etiket, máte moľnost zcela volného návrhu tiskového motivu s vyuľitím více barev, protoľe etikety vyrábíme metodou čtyřbarevného tisku (CMYK) - například technologií digitálního tisku vysoké kvality.

POTISK SAMOLEPICÍCH ETIKET - JE TO TAK SNADNÉ

Při objednávce samolepicích etiket budete mít nálepky se svým motivem vľdy rychle po ruce. Jako podkladový materiál slouľí role ąiroká 330 mm a s vnitřním průměrem 76 mm. Délka role závisí na objednaném nákladu a formátu etiket. Jednotlivé etikety se nacházejí vedle sebe na podkladovém materiálu. Materiál mezi samolepkami je odstraněn, takľe jsou etikety libovolného tvaru (bez okolní mříľky) připraveny k okamľitému pouľití. Díky tomu lze fólii lehce odloupnout a rovnou zase nalepit. Samolepicí etikety si v naąí tiskárně můľete objednat v mnoľství od 100 kusů, stejně jako v několikatisícovém nákladu. Materiál je navíc opatřen lakem, který je odolný proti poąkrábání a prodluľuje tak trvanlivost samolepky a tím i jejího potisku. Vąechny naąe etikety jsou určeny k pouľití ve vnitřních prostorách.