Samolepky

SAMOLEPKY: KTERÁ FÓLIE JE PRO MĚ TA PRAVÁ?

Objednejte si tisk samolepek, které lze pouľít k ozvláątnění výlohy, individualizaci reklamních dárečků, uspořádání kancelářské komunikace nebo k umístění reklamy na nejrůznějąí povrchy. S různými fóliemi a formáty z naąí nabídky to jde úplně jednoduąe. Máme ten správný materiál pro kaľdou příleľitost a» uľ se jedná o PVC pro velkoformátovou lepicí fólii, strukturovaný papír na kulaté etikety na roli, samolepicí papír na adresní ątítky nebo materiál Stafix, představující elektricky nabitou fólii na statické nálepky.

SAMOLEPKY PRO INTERIÉRY I EXTERIÉTY: JAKÉ SE NABÍZÍ MO®NOSTI

Samolepky lze skvěle vyuľít k venkovní reklamě, například k nalepení na schody, podlahy nebo květináče. Aby vaąe samolepky nebo samolepicí fólie dokázaly po určitou dobu vzbuzovat velkou pozornost, pouľíváme materiály odolné vůči povětrnostním vlivům. Snáąí tak déą», vítr, silné sluneční záření, výkyvy teplot a daląí nepříznivé vlivy. Na podlahové samolepky pouľíváme výhradně pevně drľící materiál, konkrétně PVC fólii, která je neklouzavá a lze ji snadno připevnit i na drsný podklad, například na beton, asfalt, kámen a daląí povrchy.

VLASTNÍ NÁVRHY SAMOLEPEK: S NA©IMI ©ABLONAMI JE TO TAK SNADNÉ

Tisková data pro samolepky, etikety nebo samolepicí fólie můľete pohodlně vytvářet pomocí naąich bezplatných předloh. Vyberte si poľadované zboľí i jeho formát a na záloľce Podrobnosti stránky pro objednávání si do aplikace Adobe InDesign stáhněte přísluąnou předlohu. Uváděné rozměry odpovídají těm, kterých potřebujete dosáhnout u finálních tiskových dat.