Standardní pohlednice

Standardní formáty

Speciální formáty

Kulaté/oválné formáty

PI©TE JAKO DŘÍVE: POHLEDNICE PRO OSOBNÍ POZDRAVY

Osobní zprávy v podobě dopisu nebo pohlednice se v digitální éře staly vzácností. Větąinu informací nebo reklamních sdělení posíláme elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo SMS, případně přes různé chatovací aplikace. Odliąte se od masy ostatních zpráv a vsaďte ve své marketingové komunikaci cíleně na papírová média, jako jsou pohlednice nebo skládané karty. Poąlete svým zákazníkům či obchodním partnerům zase jednou pohlednici nebo osobní přání. Pohlednice, které si vytvoříte ve vlastním designu, můľete vyuľít jako cílený reklamní prostředek. Individuálně navrľené pohlednice vám rádi potiskneme poľadovaným motivem, logem nebo reklamním sdělením. Nevąední zásilka v podobě pohlednice v designu vaąí firmy jistě vynikne v běľné poątě vaąí cílové skupiny, a» uľ se bude jednat o stálé nebo nové zákazníky.

NECHTE SI VYTISKNOUT ROZMANITÉ POHLEDNICE: NEMUSEJÍ BÝT V®DY JEN HRANATÉ!

Pohlednice si můľete objednat v různých velikostech. Věděli jste vąak, ľe si kromě standardních formátů obdélníkového nebo čtvercového tvaru můľete v naąí tiskárně objednat také kulaté nebo oválné pohlednice? Vytvořte třeba nápadně odliąné pozvánky na příątí akci v podobě kulatých nebo oválných pohlednic. Upoutáte tím pozornost cílové skupiny. Kulaté dopisy nebo jiné tiskové produkty se v poątě vyskytnou konec konců jen zřídka. Jen na vás pak záleľí, zda potiątěnými pohlednicemi potěąíte jen zvláątní zákazníky, nebo je rozeąlete celé klientele. Stačí jen uvést poľadovaný náklad pro daný tiskový motiv.

ATRAKTIVNÍ POHLEDNICE PRO ELEGANTNÍ POZVÁNKY APOD.

Kromě volby vhodného tvaru a formátu potiątěných pohlednic máte ale i daląí moľnosti efektivní prezentace svého osobního nebo reklamního sdělení. Důleľité je to, aby se konečný produkt hodil k vaąí firmě i k vaąemu sdělení. Při objednávce uveďte poľadovanou gramáľ papíru a volitelně si také vyberte vhodnou povrchovou úpravu pohlednic. Zářivě krásné: Vaąe exkluzivní pohlednice můľeme potisknout fotografií s lesklým UV lakováním. Barvy tak budou opravdu hezky zářit. Různá řeąení vąak nabízíme i pro milovníky pohlednic s matným povrchem. Zde se nabízí i moľnost parciálních povrchových úprav pohlednic. Jedná se zde jen o otázku vkusu.

Pohlednice mají mnohostranné vyuľití a to nejen jako reklamní prostředky nebo pozvánky. Potiątěné pohlednice můľete pouľít i jako skládané karty nebo nevąední přání k Vánocům nebo k narozeninám obchodních partnerů. Pohlednice vám můľeme potisknout i jako mimořádně nápadné vizitky, které potenciálním novým zákazníkům určitě utkví v paměti. Kromě toho lze pohlednice pouľít také k jiným účelům, třeba jako letáky nebo vstupenky. A kdy by si to jen pomyslel: Obzvláątě oblíbené jsou pohlednice s vtipnými výroky nebo atraktivní fotografií. Kdo si dá práci s vytvářením osobitých pohlednic a je při tom náleľitě kreativní, ten má dlouhodobě zajiątěné místo na pracoviąti svých zákazníků.