Velkoformátové nástěnné plánovače

VELKOFORMÁTOVÉ NÁSTĚNNÉ PLÁNOVAČE: CELÝ ROK NA JEDEN POHLED

S velkoformátovými nástěnnými plánovači ve formátu XXL na stěně získáte přehled o celém roce. Přehledné členění do sloupců po jednotlivých měsících poskytuje dostatek místa na vyznačení různých termínů, například narozenin spolupracovníků nebo čerpání dovolené. Při objednávání se neomezujte jen na vlastní kancelář, ale i na tu u partnerů a zákazníků: Velkoformátové nástěnné plánovače, opatřené potiskem s vaąím logem, se totiľ skvěle hodí jako reklamní dárky. Kdyľ se rozhodnete pro tisk nástěnných plánovačů, máte na výběr z různých formátů, počínaje kompaktními nástěnnými kalendáři formátu A3 aľ po plánovače XXL formátu A0. Kromě toho si můľete vybrat třeba i formát B1 (70 x 100 cm). Na křídovém papíře skvěle vynikne vaąe logo, protoľe natíraný papír umoľňuje brilantní reprodukci barev. Velkoformátové nástěnné plánovače si můľete objednat uľ od nákladu 25 kusů.

Kdyľ budete mít zájem o velkoformátové nástěnné plánovače, můľete si je samozřejmě objednat obvyklým způsobem v e-shopu naąí tiskárny a následně nám odeslat odpovídající tisková data. Vybrané formáty (A3 aľ A0) nástěnných plánovačů jsou také dostupné v naąem nástroji pro online navrhování. Výhoda pro vás: Budete si moci navrhnout nástěnné plánovače bez potřeby daląích programů a přitom zaplatíte stejnou cenu jako v e-shopu. Můľete si tam vytvořit také daląí produkty, například jednolistové měsíční kalendáře nebo nástěnné kalendáře s měsíčním přehledem a dvanácti různými listy, které si následně můľete nechat vytisknout.