Vícestránkové nástěnné kalendáře

OBLÍBENÝ DÁREK KE KONCI ROKU: NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ

Můľete si objednat tisk vícestranných nástěnných kalendářů, které pouľijete v kancelářích zaměstnanců nebo je rozeąlete jako dárek svým zákazníkům či partnerům. Maloobchodní prodejny, banky nebo podobné firmy často přímo v provozovně nebo na pobočce předávají vícestránkové kalendáře svým zákazníkům. Na krycím listu nástěnného kalendáře, stejně jako na listech jednotlivých měsíců, by proto měly být zobrazeny atraktivní motivy, které by pokud moľno neměly přímo souviset s vaąím podnikem, ale měly by na něj spíąe jen nenápadně odkazovat. Jinak by totiľ mohly být nástěnné kalendáře vnímány jen jako neľádoucí dotěrná reklama. Decentním umístěním firemního loga na listech s jednotlivými měsíci dosáhnete kýľeného reklamního efektu, aniľ by to příjemci poci»ovali jako obtěľující.

V případě naąich nástěnných kalendářů se jedná o takzvané měsíční kalendáře, které vľdy obsahují 13 listů (jen s titulním listem) nebo také 14 listů (u varianty s titulním a doplňkovým listem). Chcete-li si objednat tisk nástěnných kalendářů, musíte se jeątě rozhodnout buď pro měsíční kalendář se spirálovou vazbou, nebo s lepením. V případě spirálové vazby máte na výběr mezi obdélníkovými nebo čtvercovými formáty, u lepených variant jsou dostupné klasické standardní formáty. Naąe nástěnné kalendáře si můľete objednat od nákladu 10 kusů, a» uľ se bude jednat o dárek nebo vybavení vaąí kanceláře, případně provedení se spirálovou vazbou nebo lepením. Tip: U nás si můľete vytvořit nástěnné kalendáře jednoduąe online přímo v prostředí e-shopu. Obratem ruky můľete nahrát své obrázky pro kaľdý měsíc a vľdy hned uvidíte výsledek svého návrhu.