Visačky na dveře

VISAČKY NA DVEŘE: PERFEKTNÍ PRO REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Vyuľijte reklamní nosiče, které u zákazníka zůstanou viset! S naąím sortimentem v mnoha variantách a vaąí kreativitou mají naąe visačky na dveře vąestranné pouľití. V hotelech, restauracích nebo na akcích vaąe reklama visí na správném místě. Visačky na dveře můľete navrhnout s jednostranným nebo oboustranným barevným potiskem. Visačky na dveře s oboustranným potiskem se pouľívají předevąím v hotelech. Host tak můľe i bez velkého domlouvání dát najevo, zda si přeje uklidit pokoj, nebo nechce být ruąen. Ale i jednostranné visačky na dveře mohou mít více různých vyuľití, například jako ątítky s nápisy Neruąit, prosím nebo Vstup zakázán. Na visačky můľete samozřejmě natisknout i své reklamní sdělení. Náą tip: Vyuľijte visačky na dveře jako dekorativní visačky na lahve, obsahující buď uvítání či přání, nebo třeba recept na pokrm, který se hodí k láhvi dobrého červeného vína.

PŘIZPŮSOBTE SI VISAČKY NA DVEŘE VÝBĚREM DRUHU PAPÍRU A TVARU

Výběrem vhodného papíru můľete ąikovně podtrhnout reklamní sdělení nebo uvedený výrok a zanechat tak dobrý dojem u své cílové skupiny. Doplňkovými úpravami povrchu lze visačkám na dveře propůjčit mimořádně elegantní vzhled. V zásadě můľete vybírat z různých druhů a gramáľí papíru, s čímľ také souvisí odolnost visaček. Jako materiál k výrobě visaček na dveře se velké oblibě těąí předevąím karton a chromokarton. Tyto kartony jsou dostupné v matném i lesklém provedení. Kromě toho existují i varianty s povrchovou úpravou UV lakem nebo s třpytivou přední stranou. Z visaček na dveře se tak mohou stát třeba visačky na zrcátka s mimořádně třpytivým efektem, které doslova přitahují pohledy! Kromě druhu tiskového materiálu můľete také definovat tvarové provedení výsekové raznice: Máte zde na výběr ze dvou variant s rovným nebo ąikmým prostřihem na kliku dveří. Nabízené visačky na dveře dodáváme vľdy uľ ve vysekaném stavu, takľe jsou připraveny k okamľitému pouľití. Daląí informace o různých druzích naąich papírů naleznete na stránkách s přísluąnými produkty a v naąem rádci ohledně materiálů.

TIPY OHLEDNĚ NAVRHOVÁNÍ VISAČEK NA DVEŘE

V podrobném přehledu naąich produktů naleznete potřebné rozměry, které by měly být v rámci vaąeho návrhu nových visaček na dveře dodrľeny. Máte zde k dispozici i předlohy ve formátu PDF nebo v podobě souborů aplikace Adobe Illustrator. Kromě toho vám velmi doporučujeme vyuľít kontrolu tiskových dat. Tato sluľba, kterou si můľete přiobjednat při objednávání produktu, eliminuje moľné chyby. Tiskové výsledky, v tomto případě osobité visačky na dveře, tak budou vľdy kvalitní a vizuálně atraktivní.