Vlajky

VLAJKY MALCH I VELKCH FORMT

Ponaje malmi okennmi vlajekami, pes stedn velk vlajky typ Wingflag, Squareflag nebo Beachflag (Dropflag), a po velkorozmrov varianty Giantpole a Hissflagg. V na nabdce se najde vhodn vlajka pro kadou pleitost. Vytiskneme vm vlajky s poadovanm motivem a dodme vm je dle vbru rovnou i s odpovdajcm upevovacm systmem.

POTITN VLAJKY BEACHFLAG PASTVA PRO OI

Ped obchodem na p zn, ped veletrnm stnkem v hale nebo ped plovou kavrnou na promend: Individuln reklamn vlajky typu Beachflag (Dropflag) upoutaj pozornost ve vnitnch i venkovnch prostorch! Tyto reklamn vlajky si u ns mete objednat ve tyech rznch rozmrech: S, M, L a XL. A to bu jako kompletn systm, tzn. s kovovou deskou jako podstavcem, ty a potitnou vlajkou typu Beachflag, nebo jen samotnou reklamn vlajku. Dky tomu si vdy zachovte potebnou flexibilitu a budete moci pizpsobit tiskov motiv svm aktulnm potebm tm, e si nechte vytisknout dal vlajku. Pednosti naich vlajek typu Beachflag: Lze je prt i ehlit.

REKLAMN VLAJKY HISSFLAG & CO.

Pro velkolepou prezentaci jsou nepostradateln vlajky typu Hissflagg. A u se storem nebo bez nj, s nmi si mete vyznait vlajkami firemn arel nebo vzbudit pozornost pi rznch akcch. Vlajky Hissflagg se dodvaj se dvma oky, s vlonkem i bez nj, v pti rznch velikostech nebo v individulnm formtu na pn.