Volební plakáty

NÁ© PŘEDVOLEBNÍ SLIB: VYTISKNEME VÁM KVALITNÍ VOLEBNÍ PLAKÁTY

Pro vaąi dokonalou kampaň nabízíme odpovídající volební plakáty v podobě plakátů na komůrkových deskách, velkoploąných a venkovních plakátů do kaľdého počasí. Volební plakáty nabízíme v nejrůznějąích standardních formátech - od A4 přes A0 aľ po B0. Rozhodnete-li se pro plakáty na komůrkových deskách, můľeme vám mimoto nabídnout formáty o maximální ploąe aľ 100 x 200 cm. K výrobě volebních plakátů navíc pouľíváme pouze vysoce kvalitní papíry, jako třeba plakátový, ofsetový, recyklovaný a křídový papír. Plakáty na komůrkových deskách a venkovní plakáty jsou obzvláątě odolné proti povětrnostním vlivům, takľe se skvěle hodí k venkovní propagaci. Do role volebních plakátů se pak velmi dobře hodí zejména venkovní plakáty, protoľe jsou odolné vůči nejrůznějąím vlivům počasí.

Náą tip: Nechte si vytisknout volební plakát s vyraľenými otvory. Tuto moľnost nabízíme u plakátů na komůrkových deskách (ve velkých nákladech) a u venkovních plakátů. Kromě toho vám volitelně nabízíme také vázací pásky k nekomplikovanému upevnění plakátů ke sloupům pouličního osvětlení.

VA©E JASNÁ VOLBA - SPOLUPRÁCE S NÁMI

Naąe osvědčené prostředky předvolební agitace jsou nejen odolné vůči povětrnostním vlivům, ale i ąetrné k ľivotnímu prostředí. Nechte si vytisknout volební plakáty a zajistěte si tak profesionální propagační plochu pro svoji kampaň. Na jedné straně či na obou stranách plakátu vytiskneme váą motiv, a to i s vyuľitím čtyřbarevného potisku. Dále si můľete podle formátu volebního plakátu určit výąku nákladu.

S námi je to moľné! Některé volební plakáty pro vás vyrobíme v takzvaném expresním tisku během jednoho pracovního dne, poté je stačí jednoduąe připevnit na sloupy pouličního osvětlení a obecní plakátovací sloupky. Jako váą důvěrný partner pro tisk zcela ručíme za nejvyąąí kvalitu a neustále usilujeme to, abychom vám mohli nabízet co nejpříznivějąí ceny.

NECHTE SI VYTISKNOUT VOLEBNÍ PLAKÁTY - HRAJTE NA JISTOTU

Podle zákona mají vąechny strany a jejich kandidáti právo na to, aby si nechali vytisknout a rozmístit volební plakáty. Nic tak nestojí v cestě volební agitaci, pokud se ovąem nejedná o propagandu nebo ovlivňování volebního rozhodnutí. Doporučujeme, abyste se na svém městském či obecním úřadě včas informovali o tom, co je přípustné, a vyľádali si případná povolení. Máte sice právo na plakátovou propagaci, pravidla pro upevňování a umis»ování volebních plakátů vąak podléhají rozhodnutí přísluąné obce. A pokud jsou na vaąem plakátu vidět i nějaké osoby, budete k jejich zveřejnění potřebovat souhlas kaľdého zobrazeného jednotlivce. Vyuľijte své výhody a objednejte si online, rychle a pohodlně plakáty v nejvyąąí tiskové kvalitě, a» uľ jste právě doma nebo na cestách. Váą předvolební boj oľivíme svými barvami!