Vstupenky

VSTUPENKY NA AKCE

Titn vstupenky jsou i ve vku chytrch telefon, chytrch hodinek apod. vrnm prvodcem na hudebnch, umleckch nebo sportovnch akcch. Objednejte si tisk vstupenek na koncerty, festivaly, divadeln i opern pedstaven, projekce film nebo jin akce. U naich zkaznk se t nejvt oblib vstupenky ve formtu A7. Pro tento i dal formty vstupenek v naem e-shopu naleznete bezplatn ablony, pomoc nich si velmi snadno vytvote tiskov data v tom sprvnm rozmru. N tip: Pilote ke svm vstupenkm rovnou i informace o prbhu akce na letku nebo pohlednici.

TISK NEVEDNCH POZVNEK VE STYLU VSTUPENEK

Objednejte si tisk vstupenek, kter budou zrove pozvnkami na akci, a pekvapte sv hosty tmto neobyejnm npadem. U ns si mete nechat vytisknout pozvnky, kter pjemce pekvap a poslou jim i jako vstupenky a u se bude jednat o pt firemn oslavu, nadchzejc den otevench dve nebo jinou zvltn akci. Obzvlt hodnotn psob pozvnky tvercovho tvaru nebo jinho neobvyklho formtu, jako je napklad 1/3 A4. Velmi hodnotn vzhled maj i pozvnky na papru vy grame nebo se speciln povrchovou pravou. Maj-li vstupenky slouit i k pidlovn mst, mete na n tak umstit slovn. Zvltn ochranu pozvnek pak mete zajistit tm, e si objednte tisk vstupenek, na nich bude navc vytitn UV barvou vs osobn motiv. Pod UV lampou pak bude mon ovit, zda se jedn o originln pozvnky. propos: Pozvnky, kter nemete pedat osobn, mete hostm doruit stylov v potitnch dopisnch oblkch.

TISK VSTUPENEK NA BEZPENOSTN PAPR

Objednejte si tisk mimodn zabezpeench vstupenek na bezpenostnm papru, pi jeho natren je zejm specifick ochrann prvek: erven mezivrstva, kter je zapracovan do pouitho materilu. Vstupenky je tak mon jen st padlat. Ideln se proto hod pro exkluzivn akce.