Záloľky

ZÁLO®KY S NATI©TĚNÝM LOGEM

Existuje něco hezčího, neľ si vzít večer dobrou kníľku a pohodlně se usadit v křesle? Hltáte román stránku po stránce, ale někdy přijde chvíle, kdy musíte kníľku odloľit. A nyní je třeba pouľít záloľku. Běľné záloľky patří do skupiny vkládacích záloľek. Ty vyčnívají nahoře z kníľky a mohou být ozdobeny podle přání. Není vąak třeba zůstat u jednoduchého označovače stránky nebo značkovače. Vyuľijte personalizované záloľky jako reklamní prostředek a obdarujte jimi své potenciální zákazníky! Tak uděláte radost nejen váąnivým čtenářům a knihomolům!

VARIANTY ZÁLO®EK

Chcete-li si objednat potiątěné záloľky, jste u nás na správné adrese. Vámi poľadovaný design přeneseme na papír. Rozhodněte se pro krátké nebo deląí záloľky aktuálně nabízíme dva formáty a vyberte si z ąiroké nabídky papírů materiál poľadované kvality. Na výběr máte z různých moľností, počínaje křídovým papírem, přes perle»ově zbarvený karton Chromolux, aľ po ekologický recyklovaný karton. Kromě druhu papíru zvolte i jeho tlouą»ku, oblíbené jsou i volitelné povrchové úpravy. Nechte si vytisknout personalizované záloľky, opatřené laminací nebo elegantním UV lakem. Vaąe představy zrealizujeme v matném či lesklém provedení, a to i při malých nákladech.

NAVRHOVÁNÍ ZÁLO®EK: NÁPADY A TIPY

Záloľky standardně opatřujeme oboustranným čtyřbarevným potiskem (4/4), takľe máte volnou ruku při jejich navrhování. Chcete-li ponechat jednu stranu záloľky nepotiątěnou, nechejte v tiskových datech jednoduąe druhou stranu prázdnou. V zájmu dosaľení dobrých výsledků byste měli soubor vytvořit tak, aby odpovídal naąim předlohám. Potiątěné záloľky se skvěle hodí jako reklamní dárky. Sdělení, které chcete ąířit svými reklamními prostředky, můľete podpořit nějakým vtipným výrokem na téma čtení. Personalizované záloľky se také občas pouľívají k trochu jiným účelům, například jako alternativa k obvyklým vizitkám. Jejich zvláątní formát hned upoutá pozornost a utkví tak dlouho v paměti. Nechte si vytisknout záloľky jeątě dnes a věnujte je zákazníkům jako praktickou i neobvyklou pozornost.