Broury, expresní tisk, A6

Zkladn cena (bez DPH)K 4.519,68

Doplkov volby

bez DPH
bez DPHK 6.083,66
Brutto v. 21% DPH K 7.361,23
Termn doruen cca: (Standardn doprava DPD)

Pokyny ohledn tiskovch dat Broury, expresní tisk, A6

 • Formát dat (v. 2 mm oezu): 10,9 x 15,2 cm
 • Konený formát (uzavený): 10,5 x 14,8 cm
 • Pi vytváení tiskových dat prosím respektujte zvláštnosti brour:
  • Uspoádání stran:
   • zajistíme pro vás správné uspoádání vnitní ásti, jako i seazení a umístní stránek na tiskovém archu
   • k tomu potebujeme soubor PDF s jednotlivými stránkami tak, jak mají jít za sebou
   • pracujete-li v grafickém programu s dvojstránkami, exportujte je pak prosím jako jednotlivé po sob jdoucí stránky
  • Upozornní: 32stránková vnitní ást odpovídá 16 listm (s pedními a zadními stranami)
 • Rozlišení: 300 dpi
 • Vytvote kolem dokola 2 mm oez, dleité informace umístte min. 5 mm od kraje koneného formátu
 • Písma musí být zcela uloena nebo pevedena na kivky
 • Reim barev: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) pro natírané papíry, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) pro nenatírané papíry
 • Nános barvy maximáln 300 %
 • Pravopisné a sazeské chyby nejsou pedmtem naší kontroly
 • Nastavení petisku nejsou pedmtem naší kontroly
 • Prhlednosti z programu CorelDraw musí být omezeny
 • Komentáe se smaou a nevytisknou se
 • Obsah polí formulá se vytiskne také

Jak sprvn vytvom tiskov data?

Detaily k produktu

 • Pední i zadní strana se tybarevným potiskem (4/4)
 • Šití: kvalitní sešití sponkami
 • Pi píjmu platby a tiskových dat do 10:00 hodin zahájíme výrobu ješt dnes
 • Tiskové produkty na recyklovaném papíru jsou bez jakéhokoli píplatku klimaticky neutrální – další informace