Broury lepené skládané (rotacní ofset), A4

(bez DPH)K 0,00
bez DPHK 0,00
Brutto v. 21% DPH K 0,00
Dodvka (Standardn doprava DPD) Termn doruen cca:

Pokyny ohledn tiskovch dat Broury lepené skládané (rotacní ofset), A4

 • Formát dat (v. 2 mm oezu): 21,4 x 30,1 cm
 • Konený formát (uzavený): 21 x 29,7 cm
 • Pi vytváení tiskových dat prosím respektujte zvláštnosti brour:
  • Uspoádání stran:
   • zajistíme pro vás správné uspoádání vnitní ásti, jako i seazení a umístní stránek na tiskovém archu
   • k tomu potebujeme soubor PDF s jednotlivými stránkami tak, jak mají jít za sebou
   • pracujete-li v grafickém programu s dvojstránkami, exportujte je pak prosím jako jednotlivé po sob jdoucí stránky
  • Upozornní: 32stránková vnitní ást odpovídá 16 listm (s pedními a zadními stranami)
 • Rozlišení: 300 dpi
 • Vytvote kolem dokola 2 mm oez, dleité informace umístte min. 5 mm od kraje koneného formátu
 • Písma musí být zcela uloena nebo pevedena na kivky
 • Reim barev: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) pro natírané papíry
 • Nános barvy maximáln 300 %
 • Pravopisné a sazeské chyby nejsou pedmtem naší kontroly
 • Nastavení petisku nejsou pedmtem naší kontroly
 • Prhlednosti z programu CorelDraw musí být omezeny
 • Komentáe se smaou a nevytisknou se
 • Obsah polí formulá se vytiskne také

Jak sprvn vytvom tiskov data?

Pokyny ohledn tiskovch dat

Detaily k produktu

 • Pední i zadní strana se tybarevným potiskem (4/4)
 • na výbr jsou rzná balení:
  • voln na europalet
  • prakticky svázané