Plakáty, A2

Zkladn cena (bez DPH)K 1.823,72

Doplkov volby

bez DPH

Tiskov data

Nahrt tiskov data (po dokonen objednvky)
PDF, TIFF nebo JPEG
Online nvrh
Jednodue v prohlei
bez DPHK 1.823,72
Brutto v. 21% DPH K 2.206,70
Dodvka (Standardn doprava DPD) Termn doruen cca:
Hmotnost: cca
na vtisk
Celkem

Pokyny ohledn tiskovch dat Plakáty, A2

 • Formát dat (v. 2 mm oezu): 42,4 x 59,8 cm
 • Konený formát: 42 x 59,4 cm
 • Specifika týkající se vytváení tiskových dat
  • prímé barvy by mly být v souboru s tiskovými daty vytvoeny jako samostatná barevná pole (nap. HKS42)
 • Rozlišení: 200 dpi
 • Vytvote kolem dokola 2 mm oez, dleité informace umístte min. 4 mm od kraje koneného formátu
 • Písma musí být zcela uloena nebo pevedena na kivky
 • Reim barev: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) pro natírané papíry, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) pro nenatírané papíry
 • Nános barvy maximáln 300 %
 • Pravopisné a sazeské chyby nejsou pedmtem naší kontroly
 • Nastavení petisku nejsou pedmtem naší kontroly
 • Prhlednosti z programu CorelDraw musí být omezeny
 • Komentáe se smaou a nevytisknou se
 • Obsah polí formulá se vytiskne také

Jak sprvn vytvom tiskov data?

Tiskov pedlohy
Pokyny ohledn tiskovch dat

Detaily k produktu

 • Pední strana se tybarevným potiskem, zadní strana bez potisku (4/0)
 • kvalitní plakáty pro pouití ve vnitních i venkovních prostorách
 • papír vhodný k realizaci krátkodobé a stedndobé venkovní reklamy: plakátový papír
  • dešové kapky i jiné kapaliny stékají dol z jeho povrchu
  • modrá zadní strana prakticky nepropouští svtlo a brání tak prosvítání pelepených plakát
  • umouje bezproblémové mokré lepení (neml by se však namáet)
 • barevnost: kídový papír s gramáí 150 a 300 g/m², dostupný voliteln s (doplkovou) pímou barvou
 • povrchová úprava: kídový papír s gramáí 150 a 300 g/m², dostupný voliteln s povrchovým zapeetním disperzním lakem
 • doba výroby: expresní tisk je moný pi pouití kídového papíru 100 g/m² i 135 g/m² a plakátového papíru 115 g/m²
 • dodání: balené na plocho (v nesrolovaném stavu)
 • Tiskové produkty na recyklovaném papíru jsou bez jakéhokoli píplatku klimaticky neutrální – další informace