Reklamní samolepky, A8

Zkladn cena (bez DPH)K 683,70

Doplkov volby

bez DPH

Tiskov data

Nahrt tiskov data (po dokonen objednvky)
PDF, TIFF nebo JPEG
Online nvrh
Jednodue v prohlei
bez DPHK 683,70
Brutto v. 21% DPH K 827,28
Dodvka (Standardn doprava DPD) Termn doruen cca:
Hmotnost: cca
na vtisk
Celkem

Pokyny ohledn tiskovch dat Reklamní samolepky, A8

 • Formát dat (v. 2 mm oezu): 5,6 x 7,8 cm
 • Konený formát: 5,2 x 7,4 cm
 • Specifika týkající se vytváení tiskových dat
  • U transparentních samolepek i fólií je teba respektovat následující:
   • tisk bílých prvk není moný
   • ím je tisková barva svtlejší, tím prhlednjším dojmem fólie psobí
   • tisk se provádí stranov správným zpsobem (samolepicí ást se nachází na zadní stran motivu)
   • má-li být motiv nalepen na sklennou plochu zevnit tak, aby byl itelný zvenku, je teba tisková data vytvoit zrcadlov obrácen
 • Rozlišení: 300 dpi
 • Vytvote kolem dokola 2 mm oez, dleité informace umístte min. 4 mm od kraje koneného formátu
 • Písma musí být zcela uloena nebo pevedena na kivky
 • Reim barev: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) pro natírané papíry, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) pro nenatírané papíry
 • Nános barvy maximáln 300 %
 • Pravopisné a sazeské chyby nejsou pedmtem naší kontroly
 • Nastavení petisku nejsou pedmtem naší kontroly
 • Prhlednosti z programu CorelDraw musí být omezeny
 • Komentáe se smaou a nevytisknou se
 • Obsah polí formulá se vytiskne také

Jak sprvn vytvom tiskov data?

Tiskov pedlohy
Pokyny ohledn tiskovch dat

Detaily k produktu

 • Pední strana se tybarevným potiskem, zadní strana bez potisku (4/0)
 • permanentní samolepka
 • Upozornní: V pípad prhledných samolepek není moný potisk bílou barvou, bílé oblasti tiskové pedloze budou prhledné.
 • Dleité: Z výrobn technických dvod nelze naíznutí nosného materiálu, zejména u malých formát, vdy zaruit.
 • Vnitní samolepky: (nevhodné pro pouití ve venkovních prostorách)
  • Samolepicí papír 73 g/m², matný, nenatíraný, lze na nj psát, zadní strana proíznutá
  • Samolepicí papír 80 g/m², lesklý, natíraný, zadní strana proíznutá
  • Samolepicí papír 80 /m², matný nátr, zadní strana proíznutá

 • Venkovní samolepky: (monost pouití ve venkovních prostorách)
 • vodovzdorná 90µm polypropylénová fólie, potištná barvami sušenými UV záením.
 • Pozor: Tiskové barvy nejsou vhodné pro dlouhodobé pouití ve venkovních prostorách. Upozornní ohledn trvanlivosti naleznete níe stiskem tlaítka s informacemi vedle pole pro výbr papíru.