Skládané letáky, formát na írku, DL 9,8 cm

Zkladn cena (bez DPH)K 1.289,38

Doplkov volby

bez DPH
bez DPHK 1.289,38
Brutto v. 21% DPH K 1.560,15
Dodvka (Standardn doprava DPD) Termn doruen cca:
Hmotnost: cca
na vtisk
Celkem

Pokyny ohledn tiskovch dat Skládané letáky, formát na írku, DL 9,8 cm

 • Formát dat: 42,4 x 10,2 cm
 • Konený formát (otevený): 42 x 9,8 cm
 • Konený formát (uzavený): 21 x 9,8 cm
 • Specifika týkající se vytváení tiskových dat
  • skladové linie nelze zkontrolovat
  • nelze vdy bohuel dbát na smr vláken
  • aby se pedešlo tomu, e se bude motiv na hotovém tiskovém produktu nacházet „vzhru nohama“, je teba v tiskových datech zohlednit smr tení
  • Neposílejte nám prosím samostatné stránky, ale sestavenou vnjší stranu a sestavenou vnitní stranu, tzn. celkem dv stránky pipravené k tisku - viz datový list
  • Formáty DL mají v závislosti na provedení rozdílné šíky koneného formátu, viz datový list
 • Rozlišení: 300 dpi
 • Vytvote kolem dokola 2 mm oez, dleité informace umístte min. 4 mm od kraje koneného formátu
 • Písma musí být zcela uloena nebo pevedena na kivky
 • Reim barev: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) pro natírané papíry, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) pro nenatírané papíry
 • Nános barvy maximáln 300 %
 • Pravopisné a sazeské chyby nejsou pedmtem naší kontroly
 • Nastavení petisku nejsou pedmtem naší kontroly
 • Prhlednosti z programu CorelDraw musí být omezeny
 • Komentáe se smaou a nevytisknou se
 • Obsah polí formulá se vytiskne také

Jak sprvn vytvom tiskov data?

Tiskov pedlohy

Detaily k produktu

 • Pední i zadní strana se tybarevným potiskem (4/4)
 • Tiskové produkty na recyklovaném papíru jsou bez jakéhokoli píplatku klimaticky neutrální – další informace
 • brilantní reprodukce barev a nejvyšší tisková kvalita díky norm ProcessStandard Offset
 • Pední i zadní strana se tybarevným potiskem (4/4)
 • Tiskové produkty na recyklovaném papíru jsou bez jakéhokoli píplatku klimaticky neutrální – další informace
 • brilantní reprodukce barev a nejvyšší tisková kvalita díky norm ProcessStandard Offset